Bemanning inom Bygg och Entreprenad i Värmdö, Stockholm

Vi har du full flexibilitet i hur du vill arbeta. Vi jobbar med helt kundanpassande lösningar och är inte beroende av standardiserade lösningar.

Ett Axplock av projekt där vi bistått med bemanning under 2015/2016

Vi håller det vi lovar

Du som kund kan helt anpassa vår leverans till dig utefter den behovsbild som råder hos dig och ditt företag. I bland kan det vara att förstärka den egna personalstyrkan med enstaka kompetenser för att klara en deadline, medans vissa gånger kan det vara att tillsätta ett helt arbetslag för ett nytt projekt då era resurser eller tiden inte räcker till.

Vårt mål

Vårt mål är att alltid kunna erbjuda kompetent personal i rätt tid, och dessutom kunna hålla en rimlig debitering jämfört med konkurrenter. Vi vill skapa vårt värde genom att du som beställare ska kunna lägga tid på projektet och inte på personal. För att du som kund ska slippa organisera med personalutrustning, rekrytering, löner, personalfrågor, sjukskrivningar, vikarier etc, så har vi byggt en väl fungerande organisation kring detta.

Kontakta oss

    Namn *

    Telefon *

    Epost *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *