Farsta, Farsta gymnasium – Renovering av gymnasieskola

Här renoverade vi om Farsta Gymnasiums skola vid Farstavägen 118, 123 32 Farsta, Sverige under vintern 2016. Vi målare om 2 kontor, 3 skolsalar samt installerade in nya toaletter och handfat i samtliga badrum. Vi fick även i uppdrag av att putsa om deras fasad. För detta tog vi in en firma som utför fasadputsning i Stockholm.