Bygga attefallshus - vad måste du tänka på?

Attefallshus i en trädgård

Det har länge varit populärt att bygga attefallshus i trädgården för att använda som exempelvis ateljé, kontor eller uthyrningsbostad. Du behöver inte bygglov för att bygga attefalls 30 kvm men du måste meddela kommunen och invänta ett startbesked. Kommunen tar även ut en avgift för startbesked och slutbesked. Hur hög avgiften är varierar från kommun till kommun. Om du planerar att göra ett permanentboende av attefallshuset hjälper vi på Byggare Värmdö dig gärna och ser till att arbetet utförs i enlighet med gällande regelverk.

Avstånd till tomtgränsen

Det är fullt möjligt att bygga attefallshus själv. Om du väljer att göra det är det viktigt att du tar reda på de krav och regler som gäller. Du får till exempel inte placera ett attefalls 30 kvm närmare tomtgränsen än 4,5 meter om du inte vill ansöka om bygglov. Husets högsta höjd får heller inte överstiga 4,0 meter mellan mark och taknock.